Terms and Conditions

Premise

Vizitarea și folosirea site-ului www.nutrify.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atentie a Termenilor și Condițiilor.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.nutrify.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Pentru orice întrebări și sugestii, ne puteți contacta la adresa:

Obligațiile utilizatorului

Prin înscrierea în baza de date vă obligați să furnizati date corecte și să completați doar cu datele dumneavoastră personale. Fiecare persoană care utilizează acest website are dreptul să dețină un singur cont personal. În cazul în care sunt detectate mai multe conturi deținute de aceeași persoană, ne rezervăm dreptul de a bloca respectivele conturi.

Website-ul este destinat utilizării personale. Pentru o utilizare în scop profesional, foarte intensă sau de business, vă rugăm să ne contactați.

Politica de confidențialitate

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, utilizatorii au următoarele drepturi:
 1. Dreptul la informare (art.12)
 2. Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 3. Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, urmatoarele:
  • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  • b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • c) notificarea terților cu privire la operatiunile prevăzute la lit. a) și b).
 4. Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, că datele care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări.
 5. Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încalcate.
 6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
În caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către urmatorii destinatari: Băncile implicate în platile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimtamântul dumneavoastră.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul în prealabil al consumatorului:
 1. automatizat de apel fara interventie umană (automat de apel);
 2. telecopiator (fax)
 3. adresă de postă electronică (e-mail)
Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevazute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Când vă creați cont, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, vă exprimați acceptul de a putea fi contactat(ă) prin email în cazul în care apar complicații sau situații speciale privitor la contul dumneavoastră ce necesită atenție, sau în cazul în care avem întrebări privitor la autenticitatea contului. De asemenea emailul dumneavoastră se adaugă listei de Newsletter, de la care vă puteți dezabona în orice moment doriți, fie accesând link-ul pe care îl găsiți în subsolul emailului, fie trimițându-ne un mesaj către .